2015 m. sausio 7 d. Nr. 3D-9 Dėl 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. rugpjūčio 3 d. Nr. 3D-621 Dėl žemės ūkio ministro 2015 m. liepos 27 d. įsakymo nr. 3D-603 „Dėl duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. liepos 27 d. Nr. 3D-603 Dėl duomenų iš žalio pieno pirkėjų rinkimo taisyklių patvirtinimo”

2015 m. liepos 7 d. Nr. 3D-553 Dėl galvijų, avių, ožkų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjo patvirtinimo”

2015 m. birželio 5 d. Nr. 3D-459 Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo nr. 3D-1021 „Dėl laikinosios paramos pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos Rederacijos pieno gaminių importo embargo, mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. gegužės 4 d. Nr. 3D-348 „Dėl galvijų, avių, ožkų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjo patvirtinimo“

2015 m. balandžio 23 d. Nr. 3D-311 Dėl žemės ūkio ministro 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo nr. 3D-1021 „Dėl laikinosios paramos pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos Federacijos pieno gaminių importo embargo, mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. balandžio 9 d. Nr. 3D-270 „Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-171 „Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2015 m. balandžio 3 d. Nr. 3D-254 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. balandžio 1 d. Nr. 3D-245 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Išmokų už vietoves, kuriose esama gamtinių ar kitų specifinių kliūčių“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. kovo 18 d. Nr. 3D-190 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2013 m. gruodžio 5 d. Nr. 3D-819 „Dėl paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014-2016 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2015 m. kovo 31 d. Nr. 3D-238 Dėl žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 5 d. įsakymo Nr. 3D-819 „Dėl paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2014-2016 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2015 m. kovo 20 d. Nr. 3D-196 Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 18 d. įsakymo nr. 3d-490 „Dėl pieno gamybos kvotų pardavimo aukciono organizavimo ir aukciono organizavimo darbų finansavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios

2015 m. vasario 04 d. Nr. 3D-58 “Dėl 2014 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už gyvulius ir pasėlius mokėjimo”

2015 m. vasario 13 d. Nr. 3D-98 Dėl žemės ūkio ministro 2012 m. kovo 15 d. įsakymo Nr. 3D-171 „Dėl Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2014m. lapkričio 14 d nr. 3d-857 „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 27 d. įsakymo nr. 3d-941 „Dėl žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų turgavietėse ir kaimo vietovių parduotuvėse tyrimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2014 m. gruodžio 19 d. Nr. 3D-987 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. Sausio 28 d. Įsakymo Nr. 3D-49 „Dėl duomenų apie augalų dauginamąją medžiagą teikimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos respublikos žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios“ pakeitimo“

2014 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-1002 „Dėl žemės ūkio ministro 2011 m. gegužės 16 d. įsakymo nr. 3d-404 „Dėl duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo