2014 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-1011 Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 3D-512 „Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo“ pakeitimo

2014 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-1012 Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. birželio 5 d. įsakymo Nr. 3D-416 „Dėl duomenų apie pieną ir pieno gaminius teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2014 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-1003 Dėl žemės ūkio ministro 2010 m. kovo 19 d. įsakymo Nr. 3D-246 „Dėl duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2014 m. gruodžio 23 Nr. 3D-996 Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. sausio 22 d. įsakymo Nr. 3D-28 “Dėl atlyginimo už Ūkinių gyvūnų registro duomenų teikimą dydžių aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

2014 m. gruodžio 19 d. Nr. 3D-984 Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. sausio 23 d. įsakymo Nr. 3D-39 „Dėl duomenų apie bulves, daržoves, pievagrybius, vaisius ir uogas teikimo“ pakeitimo

2014 m. spalio 15 d. Nr. 3D-730 Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. vasario 12 d. įsakymo Nr. 3D-90 „Dėl duomenų apie baltojo cukraus gamybą, prekybą ir cukrinių runkelių supirkimą teikimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

2014 m. gruodžio 31 d. Nr. 3D-1021 Dėl laikinosios paramos pieno gamintojams, patyrusiems nuostolių dėl Rusijos Federacijos pieno gaminių importo embargo, mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2014 m. lapkričio 12 d. Nr. 3D-854 Dėl 2014 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2014 m. spalio 13 d. Nr. 3D-727 Dėl 2014 metų specialiosios paramos už pieną paramos dalies avansu ir paramos dydžio patvirtinimo

2014 m. liepos 31 d. Nr. 3D-448 „Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. 3D-564 „Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, sandėliavimo, prekybos ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2014 m. liepos 28 d. Nr. 3D-442 „Dėl žemės ūkio ministro 2008 m. birželio 26 d. įsakymo Nr. 3D-357 „Dėl Paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“

2014 m. liepos 2 d. Nr. 3D-401 Dėl pieno gamybos kvotų skyrimo iš dalijamojo bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervo 2014–2015 kvotos metams

2004 m. liepos 1 d. Nr. 3D-385 “Dėl Informacijos alkoholio sektoriuje teikimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2014 m. birželio 23 d. Nr. 3D-382 “Dėl Produkcijos standartine verte išreikšto žemės ūkio valdos ekonominio dydžio apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2014 m. balandžio 17 d. Nr. 3D-222 Dėl 2014 metų specialiosios paramos už pieną administravimo taisyklių patvirtinimo

2014 m. vasario 4 d. Nr. 3D-73 Dėl Tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2014 m. taisyklių patvirtinimo

2014 m. sausio 29 d. Nr. 3D-58 Dėl 2013 metų pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2013 m. gruodžio 23 d. Nr. 3D-883 Dėl žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymo Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų“ pakeitimo

2013 m. vasario 28 d. Nr. 3D-152 Dėl Paraiškų priėmimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

2012 m. spalio 2 d. Nr. 3D-774 Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos reguliavimo sričiai priskirtų institucijų ir įstaigų teikiamų paslaugų informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

2012 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 3D-658 Dėl pieno gamintojų organizacijų ir jų asociacijų administravimo taisyklių patvirtinimo