2012 m. liepos 16 d. Nr. 3D-607 Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos M 1:5 000 kontrolinių žemės sklypų erdvinių duomenų rinkinio KŽS_DR5LT atnaujinimo techninių reikalavimų aprašo patvirtinimo

2012 m. liepos 5 d. Nr. 3D-565 Dėl pieno gamybos kvotų skyrimo iš dalijamojo bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervo 2012–2013 kvotos metams

2012 m. gegužės 17 d. Nr. 3D-350 Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už bulius 2012 m. skyrimo

2012 m. kovo 15 d. Nr. 3D-171 Dėl paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisyklių patvirtinimo

2012 m. kovo 5 d. Nr. 3D-139 Dėl žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimo bei tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklos subjektams teikimo 2012 metais parengiamųjų darbų organizavimo

2012 m. vasario 14 d. Nr. 3D-105 Dėl ūkinių gyvūnų registravimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo

2011 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-960 Dėl prašymų skirti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už galvijus 2010 m. teikimo

2011 m. gruodžio 27 d. Nr. 3D-941 Dėl žemės ūkio ir maisto produktų mažmeninių kainų bei ūkinių gyvūnų kainų tyrimo

2011 m. gruodžio 19 d. Nr. 3D-929 Dėl 2011 metų atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2011 m. gruodžio 16 d. Nr. 3D-924 Dėl žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 3D-238 “Dėl galvijo paso išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo” pakeitimo

2011 m. lapkričio 23 d. Nr. 3D-857 Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo 2011 m.

2011 m. lapkričio 17 d. Nr. 3D-847 Dėl 2011 metų specialiųjų, skerdimo ir ekstensyvinimo išmokų už galvijus dydžių ir mokėjimo

2011 m. liepos 22 d. Nr. 3D-595 Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjo patvirtinimo

2011 m. birželio 6 d. Nr. 3D-465 Dėl tiesioginių išmokų už mėsinius galvijus ir mėsines avis administravimo, kontrolės bei mokėjimo 2013 m. taisyklių patvirtinimo

2011 m. gegužės 16 d. Nr. 3D-404 Dėl duomenų apie pašarus teikimo taisyklių patvirtinimo

2011 m. balandžio 12 d. Nr. 3D-324 Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjo patvirtinimo

2011 m. balandžio 12 d. Nr. 3D-325 Dėl kiaulių (išskyrus veislinių) ausų įsagų ir ženklinimo įrangos tiekėjo patvirtinimo

2010 m. gruodžio 23 d. Nr. 3D-1106 Dėl žemės ūkio valdos ar ūkio bendrojo standartinio gamybinio pelno ir ekonominio dydžio, išreiškiamo ekonominio dydžio vienetais, apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo

2010 m. lapkričio 9 d. Nr. 3D-990 Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo 2010 m.

2010 m. spalio 25 d. Nr. 3D-943 Dėl 2010 m. specialiųjų, skerdimo ir ekstensyvinimo išmokų dydžių ir mokėjimo