2010 m. spalio 19 d. Nr. 3D-928 Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2010 m. taisyklių patvirtinimo

2010 m. spalio 19 d. Nr. 3D-919 Dėl arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų ir skaitytuvų tiekėjo patvirtinimo

2010 m. rugpjūčio 4 d. Nr. 3D-707 “Dėl Žuvininkystės statistinių duomenų teikimo taisyklių patvirtinimo”

2010 m. liepos 16 d. Nr. 3D-675 Dėl kontrolinių žemės sklypų (bl3) tinkamumo paramai tiesioginėmis išmokomis skirti įvertinimo

2010 m. birželio 8 d. Nr. 3D-551 Dėl arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų ir skaitytuvų tiekėjo patvirtinimo

2010 m. balandžio 13 d. Nr. 3D-333 Dėl avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, skaitytuvų tiekėjų patvirtinimo

2010 m. kovo 26 d. Nr. 3D-278 Dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2010 m. taisyklių patvirtinimo

2010 m. kovo 19 d. Nr. 3D-246 Dėl duomenų apie mėsos gamybą, kiaušinių gavybą ir prekybą šiais produktais teikimo taisyklių patvirtinimo

2010 m. vasario 18 d. Nr. 3D-125 Dėl žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo bei tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklos subjektams teikimo 2010 metais parengiamųjų darbų

2010 m. vasario 1 d. Nr. 3D-66 “Dėl duomenų apie mineralinių trąšų didmeninę prekybą teikimo taisyklių patvirtinimo”

2009 m. gruodžio 8 d. Nr. 3D-947 Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už ėriavedes mokėjimo 2009 m.

2009 m. gruodžio 7 d. Nr. 3D-934 Dėl pieninių gyvulių produktyvumo kontrolės organizavimo taisyklių patvirtinimo

2009 m. gruodžio 3 d. Nr. 3D-924 Dėl 2009 m. specialiųjų, ekstensyvinimo ir skerdimo išmokų dydžių ir mokėjimo

2009 m. lapkričio 5 d. Nr. 3D-834 Dėl galvijų genetinio vertinimo pagal produktyvumo, reprodukcijos, ūkinio naudojimo trukmės požymius metodikų ir Veislinių bulių vertinimo komisijos patvirtinimo

2009 m. birželio 15 d. Nr. 3D-426 Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2009 m. taisyklių patvirtinimo

2009 m. birželio 5 d. Nr. 3D-416 Dėl duomenų apie pieną ir pieno gaminius teikimo taisyklių patvirtinimo

2009 m. gegužės 4 d. Nr. 3D-306 Dėl sankcijų už kompleksinės paramos reikalavimų pažeidimą taikymo metodikos patvirtinimo

2009 m. gegužės 15 d. Nr. 3D-357 Dėl prekybos savos gamybos žemės ūkio ir maisto produktais viešose vietose rekomendacijų aprašo

2009 m. gegužės 15 d. Nr. 3D-355 Dėl prekybos žemės ūkio produktais turgavietėse darbo tvarkos taisyklių patvirtinimo

2009 m. gegužės 5 d. Nr. 3D-312 Dėl gyvulių sėklinimo pažymėjimo, veislinių bulių reproduktorių spermos dozių ir galvijų kergimo apskaitos taisyklių patvirtinimo

2009 m. balandžio 22 d. Nr. 3D-269 Dėl laikotarpio prašymams mokėti atsietas nuo gamybos papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už 2007 metais laikytas karves žindenes ir telyčias nustatymo

2009 m. balandžio 14 d. Nr. 3D-246 Dėl žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų ribų elektroninio įbraižymo žemėlapiuose ir paraiškų tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus gauti elektroninio pildymo 2009 m.