2009 m. kovo 27 d. Nr. 3D-202 Dėl pieno gamybos kvotų skyrimo iš dalijamojo bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervo 2009–2010 kvotos metams

2009 m. kovo 20 d. Nr. 3D-188 Dėl tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus administravimo bei kontrolės 2009 m. taisyklių patvirtinimo

2009 m. kovo 18 d. Nr. 3D-172 Dėl žemės ūkio naudmenų, pasėlių ir kitų laukų ribų įbraižymo žemėlapiuose 2009 metais taisyklių

2009 m. kovo 10 d. Nr. 3D-157 Dėl dalijamojo bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervo papildymo

2009 m. vasario 20 d. Nr. 3D-114 Dėl žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaravimo bei tiesioginių išmokų žemės ūkio veiklos subjektams teikimo 2009 metais parengiamųjų darbų

2009 m. vasario 12 d. Nr. 3D-90 Dėl duomenų apie baltojo cukraus gamybą, prekybą ir cukrinių runkelių supirkimą teikimo taisyklių patvirtinimo

2009 m. vasario 6 d. Nr. 3D-66 Dėl gyvulių skerdenų klasifikavimo ir ženklinimo kontrolės taisyklių patvirtinimo

2009 m. sausio 22 d. Nr. 3D-28 Dėl atlyginimo už Ūkinių gyvūnų registro duomenų teikimą dydžių aprašo patvirtinimo

2008 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 3D-461 Dėl bičių maitinimo ekologiniuose bitynuose 2008 m.

2008 m. rugpjūčio 19 d. Nr. 3D-450 Dėl prašymų skirti papildomas nacionalines tiesiogines išmokas už galvijus 2009 m. teikimo termino pratęsimo

2008 m. liepos 31 d. Nr. 3D-431 Dėl reikalavimo išlaikyti daugiamečių ganyklų arba pievų plotus

2008 m. birželio 26 d. Nr. 3D-357 Dėl paramos teikimo bičių laikytojams už papildomą bičių maitinimą taisyklių patvirtinimo

2008 m. birželio 13 d. Nr. 3D-333 Dėl dalies draudimo įmonių išlaidų, susidariusių išmokant draudimo išmokas už nuostolius, patirtus dėl stichinės sausros, kompensavimo taisyklių

2008 m. balandžio 22 d. Nr. 3D 230 Dėl atsietųjų papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už pieną mokėjimo 2008 m. taisyklių patvirtinimo

2008 m. balandžio 8 d. Nr. 3D 194 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programos „Nykstančių Lietuvos senųjų veislių gyvulių ir naminių paukščių išsaugojimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2008 m. balandžio 2 d. Nr. 3D-182 Dėl komisijos papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų administravimo ir mokėjimo probleminiams klausimams nagrinėti sudarymo

2008 m. kovo 20 d. Nr. 3D-161 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Miškų aplinkosaugos išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2008 vasario 6 d. Nr. 3D-60 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2008 m. vasario 6 d. Nr. 3D 58 Dėl Lietuvos ūkinių gyvūnų genetinių išteklių išsaugojimo programos patvirtinimo

2008 m. sausio 28 d. Nr. 3D-49 Dėl duomenų apie augalų dauginamąją medžiagą teikimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro įsakymų pripažinimo netekusiais galios