2008 m. sausio 23 d. Nr. 3D-39 Dėl duomenų apie bulves, daržoves, pievagrybius, vaisius ir uogas teikimo

2008 m. sausio 16 d. Nr. 3D-23 Dėl valdymo reikalavimų ir trąšų bei augalų apsaugos produktų naudojimo reikalavimų aprašo patvirtinimo ir valdymo kontrolės institucijų paskyrimo

2007 m. spalio 10 d. Nr. 3D-451 Dėl ūkinių gyvūnų registro nuostatų patvirtinimo

2007 m. rugsėjo 6 d. Nr. 3D-404 Dėl papildomų nacionalinių nuo gamybos atsietų tiesioginių išmokų už rinkai patiektą pieną mokėjimo 2007 m. taisyklių patvirtinimo

2007 m. rugpjūčio 16 d. Nr. 3D-383 Dėl pereinamojo laikotarpio nacionalinės paramos už karves žindenes ir telyčias mokėjimo taisyklių patvirtinimo

2007 m. liepos 23 d. Nr. 3D-352 Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už bulius mokėjimo

2007 m. liepos 10 d. Nr. 3D-327 Dėl geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės žemės ūkio naudmenoms reikalavimų patvirtinimo

2007 m. balandžio 13 d. Nr. 3D-162 Dėl valstybės pagalbos teikimo už šalutinių gyvūninių produktų, neskirtų vartoti žmonėms, šalinimą ir naikinimą taisyklių patvirtinimo

2007 m. balandžio 6 d. Nr. 3D-152 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programų „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“ ir „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2007 m. balandžio 6 d. Nr. 3D-151 Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natura 2000 išmokos“ įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo

2007 m. vasario 12 d. Nr. 3D-58/D1-82 Dėl Į dirvą patekusio azoto kiekio ir gyvulių tankio žemės ūkio valdoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo

2007 m. vasario 2 d. Nr. 3D-45 Dėl pieno gamybos kvotos skyrimo iš nedalijamo rezervo 2007–2008 kvotos metams

2006 m. gruodžio 29 d. Nr. 3D-512 Dėl duomenų apie grūdus ir aliejinių augalų sėklas teikimo

2006 m. spalio 2 d. Nr. 3D-384 Dėl Traktorių, savaeigių ir žemės ūkio mašinų ir jų priekabų registravimo taisyklių patvirtinimo

2006 m. rugpjūčio 2 d. Nr. 3D-312 Dėl paraiškų pieno gamybos kvotoms iš bendrojo rezervo gauti 2007–2008 kvotos metams administravimo

2006 m. birželio 28 d. Nr. 3D-274 Dėl arklinių šeimos gyvūno tapatybės nustatymo dokumento išdavimo ir naudojimo taisyklių

2006 m. birželio 15 d. Nr. 3D-252 Dėl pakartotinio laikotarpio paraiškoms dėl 2005–2006 kvotos metų pieno gamybos kvotų nepaėmimo į bendrosios nacionalinės pieno kvotos rezervą nustatymo

2006 m. gegužės 16 d. Nr. 3D-203 Dėl pieno gamybos kvotos grąžinimo pareiškėjams, 2005 m. ir 2006 m. teikusiems paraiškas paramai gauti pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“

2006 m. gegužės 15 d. Nr. 3D-201 Dėl pieno gamybos kvotų grąžinimo iš rezervo

2006 m. balandžio 4 d. Nr. 3D-131 Dėl darbo grupės sudarymo