2006 m. balandžio 4 d. Nr. 3D-127 Dėl papildomų nacionalinių tiesioginių išmokų už kvotinį pieną mokėjimo 2006 m. taisyklių patvirtinimo

2005 m. gruodžio 19 d. Nr. 3D-586 Dėl oficialiosios statistikos formų patvirtinimo žemės ūkio įmonėms

2005 m. spalio 4 d. Nr. 3D-472 Dėl pieno gamybos kvotų iš 2005–2006 kvotos metų nacionalinės kvotos nedalinamo rezervo skyrimo taisyklių patvirtinimo

2005 m. liepos 21 d. Nr. 3D-354 Dėl pieno gamybos kvotų iš rezervo gavimo 2006–2007 kvotos metams

2005 m. vasario 23 d. Nr. 3D-97 Dėl ūkio subjekto tiekti galvijų, avių ir ožkų ausų įsagus bei ženklinimo įrangą patvirtinimo

2005 m. vasario 1 d. Nr. 3D-50 Dėl papildomų tiesioginių išmokų už kvotinį pieną mokėjimo 2005 m. taisyklių patvirtinimo

2004 m. gruodžio 14 d. Nr. 3D-663 Dėl galvijų, avių, ožkų ausų įsagų, arklinių šeimos gyvūnų mikroschemų, ženklinimo įrangos ir skaitytuvų tiekėjų vertinimo

2004 m. gegužės 28 d. Nr. 3D-324 Dėl gyvulių skaičiaus prilyginimo vienam sutartiniam gyvuliui bei augalų priskyrimo augalų grupėms ekologinės gamybos ūkiuose

2004 m. balandžio 27 d. Nr. 3D-238 Dėl galvijo paso išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo

2004 m. balandžio 8 d. Nr. 3D-156 Dėl Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo

2004 m. kovo 12 d. Nr. 3D-106 Dėl galvijo paso formos patvirtinimo

2004 m. vasario 27 d. Nr. 3D-72 Dėl mažiau palankių ūkininkauti vietovių

2003 m. gruodžio 30 d. Nr. 3D-564 Dėl Augalų apsaugos produktų įvežimo, vežimo, saugojimo, naudojimo, tiekimo rinkai taisyklių patvirtinimo

2003 m. birželio 16 d. Nr. 3D-234 dėl ūkinių gyvūnų laikymo vietų registravimo ir jose laikomų ūkinių gyvūnų ženklinimo ir apskaitos tvarkos aprašo patvirtinimo

2003 m. kovo 31 d. Nr. 3D-131 Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų

2003 m. vasario 26 d. Nr. 3D-66 Dėl žemės ūkio veiklos subjektų pajamų dalies, gaunamos iš žemės ūkio veiklos, įvertinimo metodikos patvirtinimo

2002 m. spalio 3 d. Nr. 399 Dėl integruotos administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo

2002 m. kovo 27 d. Nr. 105 Dėl pripažintų veislininkystės institucijų funkcijų

2001 m. birželio 29 d. Nr. 220 Dėl kilmės knygų nuostatų

2000 m. gruodžio 28 d. Nr. 375 Dėl ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo