PRISIJUNGTI PRIE VŪRAP

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro  administravimo portalas (toliau – VŪRAP) pritaikytas šių registrų objektams – žemės ūkio valdoms (toliau – valda) ir ūkininkų ūkiams (toliau – ūkis) – administruoti, duomenims įvesti bei atnaujinti.

Per Elektroninių valdžios vartų portalą, naudodamasis elektroninės bankininkystės sistemomis arba elektroniniu parašu (toliau – e. būdu), asmuo gali prisijungti prie VŪRAP ir pateikti prašymą valdai ar ūkiui įregistruoti, atnaujinti valdos (ūkio) duomenis kiekvienais kalendoriniais metais arba įvykus pasikeitimų.

SVARBU. Prisijungti e. būdu prie VŪRAP gali tik fiziniai asmenys. Jeigu valdos valdytojas – juridinis asmuo, valdos duomenyse būtina nurodyti asmenį, įgaliotą atstovauti valdos valdytojui.

Jeigu registruojant valdą, atnaujinant valdos (ūkio) duomenis nereikia pateikti patvirtinančių įkeltus duomenis dokumentų skaitmeninių kopijų, įregistravimas ar atnaujinimas užbaigiami prisijungusiam asmeniui patvirtinus duomenų įkėlimą skiltyje „Patvirtinimas“. Jeigu būtina pridėti dokumentų skaitmenines kopijas, registrų objektų įregistravimą, duomenų atnaujinimą turi patvirtinti atitinkamos savivaldybės ar seniūnijos darbuotojas. Pranešimas apie registro objekto įregistravimą, duomenų atnaujinimą arba atsisakymas juos patvirtinti pareiškėjui bus nusiųstas  valdos (ūkio) duomenyse nurodytu el. pašto adresu.

Registruojant ūkį arba keičiant ūkio adresą turi būti pateikta valstybinės rinkliavos sumokėjimą patvirtinančio dokumento kopija.

Už ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimo išdavimą yra nustatyta 12,00 Eur valstybinė rinkliava, mokama Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – VMI), įmonės kodas 188659752, įmokos kodas nurodytas VMI interneto svetainėje lentelėje „Valstybės rinkliavos“ („Už kitas paslaugas, įskaitomas į savivaldybės biudžetą“, 530XX, kur XX savivaldybės, kurioje registruojamas ūkis, kodas).

Įregistravęs ūkį ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimą ūkininkas atsiima ūkį įregistravusioje savivaldybėje.

Išsamesnė informacija  pateikta VŪRAP meniu juostoje „Informacinė medžiaga“.

Prisijungti prie VŪRAP galima užsakius šią paslaugą:

Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra.