Jūs esate čia: VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras > Struktūra ir kontaktai > Struktūriniai padaliniai > Žemės ūkio subjektų ir technikos registrų departamentas > Žemės ūkio subjektų registrų skyrius

  • administruoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registrą bei Ūkininkų ūkių registrą;
  • apskaičiuoja akcizais neapmokestinamų gazolių, skirtų naudoti žemės ūkio veiklos subjektams žemės ūkio produktų gamybai, kiekius pagal produkcijos rūšis ir teikia Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos duomenis ir informaciją, reikalingus administruoti gazolių įsigijimą;
  • apskaičiuoja žemės ūkio valdos ar ūkio bendrąjį standartinį gamybinį pelną ir ekonominį dydį, išreiškiamą ekonominio dydžio vienetais (EDV);
  • apskaičiuoja produkcijos standartine verte išreikštą žemės ūkio valdų ekonominį dydį (VED);
  • priima iš žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių Žemės ūkio bendrovės (įmonės) gamybinių-finansinių rodiklių statistinės ataskaitos 1ŽŪ (metinės) formas, jas apdoroja, kaupia ir saugo jose pateiktą informaciją; kasmet pagal Oficialiosios statistikos darbų programą atlieka atrankinį statistinį darbą (tyrimą) „Žemės ūkio bendrovių ir kitų žemės ūkio įmonių gamybiniai–finansiniai rodikliai“, parengia šių rodiklių ataskaitinių metų suvestinę ir pateikia duomenis atsakingoms institucijoms;
  • administruoja Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos informacinę sistemą;
  • išduoda savivaldybių administracijoms ūkininko ūkio įregistravimo pažymėjimų blankus, tvarko išduodamų blankų apskaitą.

Skyriaus nuostatai