Vadovaujantis Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro įstatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. rugsėjo 12 d. Nr. 3D-540 įsakymu “Dėl žemės ūkio ministro 2021 m. birželio 21 d. įsakymo Nr.3D-399 “Dėl Valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro valdybos sudarymo” pakeitimo”, (toliau – ŽŪIKVC) sudarytas kolegialus valdymo organas – valdyba. Ją 4 metų kadencijai sudaro: Paulius Martinkus – valdybos pirmininkas, Romas Bunevičius, Evaldas Pranckevičius.

  • Romas Bunevičius – nepriklausomas valdybos narys, turintis ūkio šakos, kurioje veikia ŽŪIKVC, srities kompetenciją.

Išsilavinimas: Kauno technologijos universitete įgytas Taikomosios matematikos bakalauro laipsnis.

BI Norvegijos verslo mokykloje įgytas valdymo bakalauro laipsnis; ISM Ekonomikos universitete – verslo administravimo bakalauro laipsnis.

Darbo patirtis: 10 metų aukščiausio lygio vadovo pozicijoje; 20 metų IT ir telekomunikacijų srityje. 

 

  • Paulius Martinkus – nepriklausomas valdybos narys, turintis strateginio planavimo ir valdymo srities kompetenciją.

Išsilavinimas: Stokholmo aukštojoje ekonomikos mokykloje Rygoje įgytas ekonomikos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis;

ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas –  vadovų studijos;

Bendrovių valdysenos institute Baltijos šalyse profesionalių valdybos narių mokymai;

Švedijos institute lyderystės programų studijos valdysenos ir tvaraus vystymo temomis;

JAV Valstybės departamente išklausyta tarptautinė lyderystės programa.

Kitos šiuo metu einamos pareigos:

AB „Vilniaus šilumos tinklai“ Strategijos komandos vadovas;

VĮ Valstybinė miškų urėdijos nepriklausomas valdybos narys, valdybos pirmininkas.

Darbo patirtis: dirbo 14 skirtingų įmonių valdybose, energetikos, transporto, finansų ir nevyriausybiniuose sektoriuose, kur įgyvendino sisteminius pokyčius. Turi 16 metų darbo patirties, įskaitant Suomijoje, Estijoje ir Latvijoje.

 

  • Evaldas Pranckevičius – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Programinio, projektinio valdymo ir analizės skyriaus vedėjas, turintis finansų srities kompetenciją.

Išsilavinimas: Kauno politechnikos institute įgytas aukštasis inžinerinis išsilavinimas; Kauno technologijos universitete įgytas vadybos magistro laipsnis (specializacija – finansų vadyba).

Darbo patirtis:

18 metų valstybės tarnyboje, darbo pobūdis: ekonomika, ekonominė analizė, teisėkūra;

nuo 2013 m. dirba įmonių valdybose, įmonių veiklos pobūdis – žemės ūkis (5 įmonės, 3 įmonių valdybos pirmininkas);

privačiame versle 14 metų, įmonių veiklos pobūdis – konsultacijos, paslaugos, maisto produktų gamyba, prekyba; darbo pobūdis – vadovas / vyr. finansininkas;

7 metai inžinerinio darbo.