Visų kontroliuojamų pieninių galvijų bandų išsidėstymas šalyje     1     2