Gyvulių augintojai, Lietuvoje užsiimdami gyvulių veislininkyste, siekia kuo geresnių savo darbo rezultatų ir kuo kokybiškesnės produkcijos. Gyvulių augintojas privalo žinoti ne tik tai, kiek užaugina produkcijos, bet ir kokią naudoja genetinę medžiagą, nes tai lemia gyvulių veislininkystės rezultatus. Efektyviai dirbant šioje srityje labai svarbu kaupti ir analizuoti su ūkinių gyvūnų produktyvumu, genetinės kokybės tyrimu ir kilmės nustatymu susijusius duomenis, užtikrinti operatyvų duomenų perdavimą į bendrą duomenų bazę, kur jie būtų apibendrinti, leistų nustatyti veislinę vertę ir laiku ją pateikti visiems gyvulių veislininkystės vykdytojams. Viena iš ŽŪIKVC funkcijų  yra administruoti Gyvulių veislininkystės informacinę sistemą (toliau – GYVIS), kurios tikslas – rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, administruoti ir tvarkyti veislinių gyvulių duomenis, užtikrinti jų atsekamumą ir juos teikti gyvulių augintojams, pripažintoms veislininkystės organizacijos, mokslo bei mokymo įstaigoms, valstybės institucijoms ir kt.

GYVIS sudaro šeši posistemiai:
Pieninių galvijų veislininkystės posistemis (PGVP);
Mėsinių galvijų veislininkystės posistemis (MGVP);
Arklių veislininkystės posistemis (ARVP);
Avių veislininkystės posistemis (AVP);
Ožkų veislininkystės posistemis (OVP);
Kiaulių veislininkystės posistemis (KVP).

ŽŪIKVC Veislinių gyvulių apskaitos skyrius:
– konsultuoja gyvulininkystės ir veislininkystės specialistus su veislininkystės informacinėmis sistemomis susijusiais klausimais;
– kasmet leidžia Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo apyskaitą.

Skyriaus nuostatai

Skyriaus kontaktai