Pastabos:

*vidutinės kainos apskaičiuotos iš atrankinių EK teikiamų duomenų: A kategorijos – U2, U3, R2, R3, O2, O3 klasių; B kategorijos – R3 klasės; D kategorijos – R3, R4, O2, O3, O4, P2, P3 klasių; E kategorijos – U2, U3, R2, R3, R4, O2, O3, O4 klasių; Z kategorijos – U2, U3, R2, R3, O2, O3 klasių.

** lyginant 2019 m. 5 savaitę su 2019 m. 4 savaite
*** lyginant 2019 m. 5 savaitę su 2018 m. 5 savaite
● – konfidencialūs duomenys

Šaltinis: Europos Komisija, ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė V. Žičiūtė, tel. (8 37) 39 78 05

Galvijų supirkimo kainos* Europos Sąjungos valstybėse 2019 m. 2–5 sav., EUR/100 kg skerdenų (be PVM)