Šių metų rugsėjo mėn. Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės ir ūkiai iš Lietuvos augintojų supirko 22,61 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių avižos sudarė 36,12 proc., kviečiai – 31,62 proc., rugiai – 11,29 proc., kvietrugiai – 6,49 proc., žirniai – 6,13 proc., pupos – 4,18 proc., grikiai – 3,52 proc. Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2019 m. rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., sumažėjo 67,18 proc., o, palyginti su praėjusių metų rugsėjo mėn., padidėjo 11,27 proc. Ekologiški grūdai sudarė 6,25 proc. visų supirktų 2019 m. rugsėjo mėn. grūdų Lietuvoje. Ekologiškų miežių supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo 14,12 proc. didesnė nei įprastinių miežių, kvietrugių – 23,01 proc., grikių – 35,67 proc., rugių – 41,38 proc., pupų – 46,94 proc., kviečių – 53,29 proc., avižų – 79,46 proc., žirnių – 79,56 proc., o rapsų – daugiau nei du kartus. 2019 m. rugsėjo mėn., palyginti su 2018 rugsėjo mėn., ekologiškų rugių kaina buvo mažesnė 40,39 proc., miežių – 36,45 proc., kvietrugių – 36,04 proc., avižų – 23,78 proc., kviečių – 14,79 proc., žirnių – 9,82 proc.

Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2019 m. rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., sumažėjo 9,53 proc. ir sudarė 16,08 tūkst. t. Ekologiški kviečiai sudarė 35,70 proc. ekologiškų grūdų eksporto, avižos – 33,07 proc., žirniai – 19,62 proc., pupos – 3,76 proc., grikiai – 2,96 proc., rugiai – 2,65 proc.

Ekologiškų grūdų importas šių metų rugsėjo mėn. siekė 1,67 tūkst. t, iš kurių žirniai sudarė 62,10 proc., avižos – 16,58 proc., kviečiai – 9,54 proc.

2019 m. rugsėjo mėn. buvo perdirbta tik 458,33 t ekologiškų grūdų, o rugsėjo mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 102,932 tūkst. t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)
Parengė G. Garliauskienė, tel. (8 37) 39 70 72

2019 m. rugsėjo mėn. ekologiškų grūdų supirkimo iš Lietuvos augintojų kainos sumažėjo