Vidutinė ES paršelių (svoris apie 20 kg) kaina 2020 m. sausio mėn. sudarė 66 EUR/vnt. ir buvo 58,80 proc. aukštesnė nei 2019 m. sausio mėn. Analizuojamu laikotarpiu brangiausiai paršeliai buvo parduodami Maltoje – 91 EUR/vnt., Italijoje – 86 EUR/vnt., Švedijoje, Danijoje ir Vokietijoje – po 75 EUR/vnt., o pigiausiai – Suomijoje (42 EUR/vnt.) ir Prancūzijoje (45 EUR/vnt.). Lenkijoje analizuojamu laikotarpiu vidutinė paršelių (apie 20 kg) kaina sudarė 57 EUR/vnt. Per metus paršelių kaina labiausiai padidėjo Nyderlandų Karalystėje (94 proc.) ir Danijoje (90 proc.).

Lietuvos rinkoje vidutinė paršelių kaina 2020 m. vasario pradžioje siekė 85–100 EUR/vnt., o 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu paršeliai buvo parduodami vidutiniškai po 60–75 EUR/vnt.

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

ES rinkoje didėjo paršelių kainos