Praėjusiais metais Lietuvos sertifikuotos ekologiško pieno supirkimo ir perdirbimo įmonės supirko 36,31 tūkst. t žalio natūralaus riebumo ekologiško pieno ir tai 11,70 proc. daugiau nei 2018 m., o vidutinė minėto pieno supirkimo kaina sumažėjo 1,38 proc. (iki 352,62 EUR/t (be PVM). Ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina 2019 m. buvo 23,87 proc. didesnė nei įprastinio pieno. Ekologiškas žalias natūralaus riebumo pienas sudarė 2,70 proc. viso supirkto Lietuvoje pieno. 2019 m. sertifikuotos įmonės supirko ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno iš kitų ES valstybių 8,00 proc. daugiau nei 2018 m., o vidutinė pieno supirkimo iš kitų ES valstybių kaina buvo 4,34 proc. didesnė. Praėjusiais metais buvo eksportuota 9,52 proc. supirkto Lietuvoje ir importuoto ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno. 2019 m. sertifikuotos įmonės pardavė ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno į kitas ES valstybes 32,37 proc. mažiau nei 2018 m., o vidutinė pieno pardavimo į kitas ES valstybes kaina padidėjo 3,26 poc.

Ekologiškų šviežių (nebrandintų arba nekonservuotų) sūrių gamyba 2019 m., palyginti su 2018 m., sumažėjo 66,16 proc., geriamojo pieno – 2,68 proc., o aromatizuoto jogurto padidėjo – 3,67 proc., grietinės – 4,28 proc., varškės – 7,65 proc., jogurto be priedų – 10,23 proc., grietinėlės, sviesto ir rūgpienio bei kitų rūgščiųjų gėrimų – daugiau nei du kartus. Daugiausia ekologiškų pieno produktų praėjusiais metais buvo parduota vidaus rinkoje: geriamojo pieno – 84,54 proc., aromatizuoto jogurto – 90,70 proc., grietinės – 91,72 proc., jogurto be priedų – 99,50 proc., šviežių (nebrandintų arba nekonservuotų) sūrių – 99,63 proc., varškės – 99,96 proc., rūgpienio bei kitų rūgščiųjų gėrimų – 99,98 proc., o ekologiškas sviestas ir grietinėlė buvo parduoti tik Lietuvoje. Sertifikuotose ekologiško pieno perdirbimo įmonėse ekologiškos grietinėlės pardavimo Lietuvoje kaina 2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjo 28,89 proc., rūgpienio ir kitų rūgščiųjų gėrimų – 19,33 proc., grietinės – 7,64 proc., aromatizuoto jogurto – 3,11 proc., šviežių (nebrandintų arba nekonservuotų) sūrių – 2,58 proc., varškės – 1,19 proc., o ekologiško geriamojo pieno sumažėjo – 0,25 proc., jogurto be priedų – 0,98 proc., rūgpienio ir kitų rūgščiųjų gėrimų – 43,20 proc.

Ekologiškos grietinės kaina Lietuvos prekybos tinklų parduotuvėse 2019 m., palyginti su 2018 m., padidėjo 3,50 proc., aromatizuoto jogurto – 2,52 proc., jogurto be priedų – 1,39 proc., varškės – 1,18 proc., o ekologiško varškės sūrio sumažėjo – 0,48 proc., geriamojo pieno – 1,75 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

2019 m. ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kiekis padidėjo