Šių metų I ketvirtį Lietuvos įmonėse buvo paskersta 2,263 tūkst. avių – apie 1,5 karto daugiau, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Iš to skaičiaus 84,27 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Šiuo laikotarpiu labai išaugo avių, vyresnių kaip 12 mėn., skerdimai – apie 1,9 karto (iki 1,738 tūkst. vnt.), o ėriukų (iki 12 mėn. amžiaus) skerdimai sumažėjo 7,24 proc. (iki 525 vnt.). Daugiausia Lietuvoje paskerdžiama avių vyresnių kaip 12 mėn. (apie 76,80 proc. nuo visų avių skerdimų skaičiaus). 2020 m. sausio–kovo mėn. avienos skerdenų gamyba, palyginti su 2019 m. analogišku laikotarpiu, padidėjo 43,34 proc. ir sudarė 40,94 t.

Analizuojamu laikotarpiu vidutinė supirktų avių kaina sudarė 434,70 EUR/100 kg (skerdenų svorio) ir 138,07 EUR/100 kg (gyvojo svorio), tai atitinkamai 4,08 proc. ir 3,63 proc. mažesnės kainos nei 2019 m. I ketvirtį.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

2020 m. I ketvirtį Lietuvos įmonėse didėjo avių skerdimai