Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2020 m. 21savaitę (05 18–24) kviečius supirko vidutiniškai po 193,68 EUR/t. Palyginti su kaina, buvusia prieš savaitę (20 savaitę (05 11–17), ji sumažėjo 0,65 proc. bei buvo 0,48 proc. didesnė negu prieš metus (2019 m. 21 savaitę (05 20–26). Analizuojamu laikotarpiu pašariniai miežiai (II klasės) buvo superkami vidutiniškai po 151,92 EUR/t – 3,28 proc. mažesne kaina negu prieš savaitę ir 3,62 proc. pigiau negu prieš metus. Kvietrugiai buvo superkami vidutiniškai po 153,79 EUR/t – 0,67 proc. didesne kaina, palyginti su 20 savaitę buvusia kaina, bet 16,07 proc. pigiau negu prieš metus atitinkamu laikotarpiu.

Žirnių vidutinė supirkimo kaina šių metų 21 savaitę buvo atitinkamai 4,95 ir 17,16 proc. didesnė negu prieš savaitę ir metus bei sudarė 200,44 EUR/t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuvoje šių metų gegužės antroje pusėje grūdų supirkimo kainos pakito nedaug