Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2020 m. 23 savaitę (06 01–07) kviečius supirko vidutiniškai po 198,04 EUR/t. Palyginti su kaina, buvusia prieš savaitę (22 savaitę (05 25–31), ji padidėjo 0,89 proc. bei buvo 4,27 proc. didesnė negu prieš metus (2019 m. 23 savaitę (06 03–09). Analizuojamu laikotarpiu pašariniai miežiai (II klasės) buvo superkami vidutiniškai po 162,41 EUR/t – 0,27 proc. didesne kaina negu prieš savaitę, bet 5,89 proc. mažesne kaina negu prieš metus. Kvietrugiai buvo superkami vidutiniškai po 158,65 EUR/t – 1,32 proc. didesne kaina, palyginti su gegužės pabaigoje buvusia kaina, bet 6,55 proc. pigiau negu prieš metus atitinkamu laikotarpiu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)

Lietuvoje šių metų birželio pradžioje grūdų supirkimo kainos nežymiai padidėjo