Europos Sąjungos grūdų prekybos asociacijos (toliau – Coceral) 2020 m. birželio mėn. duomenimis, ES (įskaitant ir Jungtinę Karalystę) 2020 m. prognozuojamas 299,17 mln. t grūdų derlius, tai būtų 2,6 mln. t mažiau nei buvo prognozuota 2020 m. kovo mėn. ir 12,59 mln. t mažiau, palyginti su 2019 m.

Coceral naujausios prognozės duomenimis, ES šalyse 2020 m. minkštųjų kviečių derlius turėtų sudaryti 129,69 mln. t, tai 5,69 mln. t daugiau nei buvo prognozuota 2020 m. kovo mėn., bet 17,10 mln. t mažiau nei buvo 2019 m. Minkštųjų kviečių derliaus prognozė sumažinta dėl sausros sumažinus jų derlių Prancūzijoje, Vokietijoje, Danijoje.

Coceral birželio mėn. padidino miežių derliaus prognozę ES šalyse iki 63,44 mln. t, tai būtų 1,98 mln. t daugiau nei buvo prognozuota šių metų kovo mėn. ir 1,3 mln. t daugiau, palyginti su 2019 m. Miežių derliaus padidėjimą turėtų lemti didesnis nei tikėtasi miežių derlius Ispanijoje.

2020 m. rugių derliaus prognozė ES šalyse sumažinta nuo 8,57 mln. t iki 8,43 mln. t, bet tai būtų 350 tūkst. t daugiau, palyginti su 2019 m., o avižų padidinta nuo 8,46 mln. t iki 8,64 mln. t ir tai būtų 820 tūkst. t daugiau nei 2019 m.

Coceral kukurūzų derliaus prognozę, analizuojamu laikotarpiu ES šalyse padidino 1,3 mln. t (iki 66,79 mln. t). 2019 m. kukurūzų derlius sudarė 64,91 mln. t. Kukurūzų pasėlių plotas 2020 m. derliui sudaro 9,18 mln. t, tai 540 tūkst. t. daugiau nei 2019 m. Didžiausio derliaus padidėjimo tikimasi Prancūzijoje ir Vokietijoje.

Rapsų derliaus prognozė, birželio mėn. duomenimis, 2020 m. ES šalyse sumažinta 510 tūkst. t (iki 16,52 mln. t), tai būtų 390 tūkst. t mažiau, palyginti su 2019 m. Rapsų derliaus prognozė sumažinta dėl prognozuojamo mažesnio jų derliaus Vokietijoje, Prancūzijoje, Jungtinėje Karalystėje ir Rumunijoje.

Šaltinis: Coceral

ES šalyse 2020 m. prognozuojamas mažesnis grūdų ir rapsų derlius