2020 m. birželio 1 d. ŽŪIKVC Ūkinių gyvūnų registro duomenimis, Lietuvoje įregistruotų galvijų skaičius, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo 2,17 proc. ir sudarė 657,16 tūkst. vnt. Analizuojamu laikotarpiu ženkliai (apie 11,40 proc.) sumažėjo galvijų laikytojų skaičius – iki 39,054 tūkst. vnt.

2020 m. birželio1 d. duomenimis, daugiausia galvijų buvo įregistruota Šilalės (43,434 tūkst. galvijų ir 2,787 tūkst. laikytojų), Šilutės (38,575 tūkst. galvijų ir 1,760 tūkst. laikytojų) ir Telšių (28,152 tūkst. galvijų ir 1,369 tūkst. laikytojų) rajonų savivaldybėse.

Šaltinis: ŽŪIKVC (Ūkinių gyvūnų registras)
Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

Lietuvoje mažėja galvijų ir jų laikytojų skaičius