Šių metų II ketvirtį šalies skerdyklose buvo paskersta 219,93 tūkst. kiaulių – 3,13 proc. daugiau nei 2019 m. II ketvirtį. Pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę buvo suklasifikuota 5 proc. daugiau kiaulių nei 2019 m. II ketvirtį. Analizuojamu laikotarpiu pagaminta 17,93 tūkst. t kiaulienos skerdenų – 7,05 proc. daugiau nei praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu. Lietuvos rinkoje daugiausia vyravo S ir E kategorijų kiaulienos skerdenos. 2020 m. II ketvirtį S kategorijos kiaulės sudarė 69,90 proc., E kategorijos – 26,16 proc. nuo visų suklasifikuotų kiaulių skaičiaus. 2020 m. II ketvirtį kiaulių supirkimo (pagal skerdenas) kaina Lietuvoje vidutiniškai sudarė 163,29 EUR/100 kg ir buvo 7,47 proc. žemesnė nei 2019 m. II ketvirtį. Kiaulių reprezentacinė E kategorijos supirkimo kaina Lietuvoje ir daugelyje kitų ES šalių 2020 m. II ketvirtį, palyginti su 2019 m. II ketvirčiu, mažėjo. Lietuvoje 2020 m. II ketvirtį ji sudarė 161,49 EUR/100 kg ir buvo 14,99 proc. žemesnė nei 2020 m. I ketvirtį ir 7,32 proc. nei 2019 m. II ketvirtį. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 168,53 EUR/100 kg ir buvo 10,38 proc. žemesnė nei 2020 m. I ketvirtį ir 2,08 proc. nei 2019 m. II ketvirtį. Analizuojamu laikotarpiu kiaulių skerdenų vidutinė kaina Latvijoje sumažėjo 7,21 proc., Lenkijoje – 8,18 proc., o Estijoje padidėjo – 6,9 proc. Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių skerdenos supirkimo kainos 2020 m. II ketvirtį, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, sumažėjo atitinkamai 2,56 proc. ir 0,79 proc. Tam įtakos turėjo ne tik afrikinis kiaulių maras Azijos šalyse, bet ir COVID-19 kilusi krizė, kuri turėjo pasekmių visai kiaulienos tiekimo grandinei.

Vidutinė kiaulių supirkimo (pagal gyvąjį svorį) kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu sudarė 120,43 EUR/100 kg – buvo 7,89 proc. žemesnė nei 2019 m. II ketvirtį (130,74 EUR/100 kg). Pirmos (50–105 kg) kategorijos kiaulių gyvojo svorio kaina per metus sumažėjo 6,66 proc., antros (106–115 kg) – 8,24 proc., trečios (116–140 kg) – 8,93 proc., o paršavedžių – 1,26 proc.

Prognozuojama, kad artimiausiu metu kiaulių supirkimo kainos Lietuvoje turėtų stabilizuotis. Kiaulienos supirkimo kainų lygis Lietuvoje priklauso nuo kainų užsienio rinkose ir importo.

Šaltiniai: ŽŪIKVC ((LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį

2020 m. II ketvirtį Lietuvoje ir daugelyje kitų ES šalių kiaulių supirkimo kainos mažėjo