Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2020 m. liepos mėn. viduryje (29 savaitę (07 13–19) pašarinių miežių (II klasės) supirkimo kaina, palyginti su 28 sav. ( 07 06–12) sumažėjo 4,34 proc. (iki 135,88 EUR/t), o kvietrugių – 8,45 proc. (iki 142,51 EUR/t). Kviečius analizuojamu laikotarpiu supirko vidutiniškai po 190,96 EUR/t – 4,72 proc. didesne kaina negu prieš savaitę.

Naujo derliaus rapsų vidutinė supirkimo kaina 2020 m. liepos mėnesio viduryje sudarė 362,64 EUR/t ir buvo 2,37 proc. didesnė, palyginti su 2019 m. 29 sav. (07 15–21).

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuvoje 2020 m. liepos mėn. viduryje sumažėjo pašarinių miežių ir kvietrugių supirkimo kaina