2020 m. 27–30 sav. (2020 m. birželio 29–liepos 26 d.)

*lyginant 2020 m. 30 savaitę su 29 savaite

**lyginant 2020 m. 30 savaitę su 2019 m. 30 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Viščiukų broilerių skerdenų ir gabalų pardavimo vidutinės didmeninės (gamintojų) kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2020 m. 27–30 sav.