2020 m. liepos mėn. Lietuvoje buvo pagaminta 92,74 tūkst. t kombinuotųjų pašarų ir premiksų, o tai 4,8 proc. (4,28 tūkst. t) daugiau, palyginti su birželio mėn. ir 6,8 proc. (5,89 tūkst. t) daugiau palyginti su praėjusių metų liepos mėn.

Šių metų liepos mėn., palyginti su birželio mėn., premiksų ir mišinių kiaulėms gamyba augo atitinkamai 12,6 proc. (54 t) ir 3,3 proc. (576 t). Analizuojamu laikotarpiu taip pat 3,4 proc. (1,08 tūkst. t) padidėjo lesalų paukščiams gamyba, o mišinių galvijams ir ėdalo šunims gamyba didėjo atitinkamai 1,7 proc. (404 t) ir 17,0 proc. (240 t). Kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių (PGPK 10.91.10.39.00) gamyba analizuojamu laikotarpiu padidėjo daugiausiai – 44,5 proc. (2,50 tūkst. t).

Šių metų liepos mėn., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu nežymiai sumažėjo tik premiksų ir mišinių galvijams gamyba, atitinkamai 2,1 proc. (10 t) ir 0,4 proc. (101 t), tačiau 7,4 proc. (1,25 tūkst. t) padidėjo mišinių kiaulėms ir 10,1 proc. (303 tūkst. t) lesalų paukščiams gamyba. Šunų ir kačių ėdalo gamyba analizuojamu laikotarpiu augo atitinkamai 15,1 (2017 t) ir 10,6 proc. (688 t), o kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių (PGPK 10.91.10.39.00) gamyba –11,1 proc. (810 t).

Šių metų liepos mėn., palyginti su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, buvo parduota 66,26 tūkst. t kombinuotųjų pašarų ir premiksų, iš to skaičiaus 65,0 proc. (43,05 tūkst. t) sudarė pardavimai vidaus, 29,2 proc. (19,33 tūkst. t) ES rinkoje ir 5,9 proc. (3,88 tūkst. t) trečiųjų šalių rinkose. Lyginant šių metų liepos mėn. su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimų apimtys padidėjo 11,6 proc. (5,25 tūkst. t), o prekyba vidaus rinkoje nežymiai sumažėjo – 1,1 proc. (493 t), tačiau padidėjo eksportas į ES ir trečiąsias šalis, atitinkamai 55,0 proc. (6,85 tūkst. t) ir 14,8 proc. (501 t).

Šaltinis: ŽUIKVC (ŽŪMPRIS)

2020 m. liepos mėn. Lietuvoje pagaminta 92,74 tūkst. t kombinuotųjų pašarų