Per septynis šių metų mėnesius Lietuvoje buvo pagaminta 603,20 tūkst. t kombinuotųjų pašarų, o tai 5,0 proc. (28,6 tūkst. t) daugiau nei 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Analizuojamu laikotarpiu premiksų gamyba padidėjo 6,2 proc. ( 194 t), bendri premiksų pardavimai – 16,9 proc. (434 t), o pardavimai vidaus rinkoje – 25,6 proc. (409 t). Analizuojamu laikotarpiu, atsigaunant kiaulininkystės sektoriui, mišinių kiaulėms gamyba padidėjo 4,7 proc. (5,69 tūkst. t), o bendri pardavimai ir pardavimai vidaus rinkoje padidėjo, atitinkamai 43,7 proc. (8,90 tūkst. t), ir 43,9 proc. (8,80 tūkst. t). Per septynis šių metų mėnesius, palyginti su pernai metų tuo pačiu laikotarpiu, mišinių galvijams gamyba padidėjo 4,8 proc. (7,57 tūkst. t),tačiau bendri pardavimai sumažėjo 1,5 proc. (1,51 t), o pardavimai vidaus rinkoje – 3,1 proc. (850 t). Analizuojamu laikotarpiu padidėjo ir mišinių paukščiams gamyba – 3,5 proc. (6,88 t), tačiau bendri pardavimai sumažėjo 6,1 proc. (11,72 tūkst. t), iš jų pardavimai vidaus rinkoje – 7,8 proc. (14,55 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių (PGPK 10.91.10.39.00) gamyba didėjo 7,2 proc. (1,90 tūkst. t), o ėdalo šunims ir katėms gamyba atitinkamai 18,1 proc. (1,61 tūkst. t) ir 7,8 proc. (3,94 tūkst. t). Bendri šunų ėdalo pardavimai augo 20,7 proc. (1,80 tūkst. t), o kačių – 7,7 proc. (3,88 tūkst. t).

Šių metų sausio – liepos mėn. kombinuotųjų pašarų ir premiksų iš viso buvo parduota 410,99 tūkst. t, iš to skaičiaus 64,8 proc. (266,36 tūkst. t) sudarė pardavimai vidaus, 32,6 proc. (134,05 tūkst. t) ES rinkoje ir 2,6 proc. (10,58 tūkst. t) trečiųjų šalių rinkose. 2020 m. sausio – liepos mėn., palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, kombinuotųjų pašarų ir premiksų bendri pardavimai padidėjo 0,7 proc. (2,94 tūkst.t), o pardavimai vidaus rinkoje sumažėjo 1,2 proc. (3,31 tūkst. t), tačiau 37,4 proc. (36,52 tūkst. t) padidėjo eksportas į ES šalis.

Šaltinis: ŽUIKVC (ŽŪMPRIS)

Per septynis šių metų mėn. pagaminta 603 tūkst. t kombinuotųjų pašarų