Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos duomenimis, pieno gaminių kainų indeksas 2020 m. rugsėjo mėn. siekė 102,2 punktus. Palyginti su rugpjūčio mėn., minėtas indeksas beveik nepasikeitė, tačiau buvo 2,61 proc. didesnis nei 2019 m. rugsėjo mėn. Į indekso skaičiavimą įtrauktų sviesto, sūrių ir nugriebto pieno miltelių (toliau – LPM) kainų padidėjimą šių metų rugsėjo mėn. kompensavo nenugriebto pieno miltelių (toliau – NPM) kainos sumažėjimas, todėl pieno gaminių kainų indeksas buvo beveik stabilus. Sviesto kainų didėjimui įtakos turėjo išaugusi pasaulinė sviesto paklausa ir sumažėjusi sviesto gamyba Europoje. LPM ir sūrių kainų didėjimą galimai lėmė sumažėjusi gamyba Europoje, o NPM kainų kritimas buvo susijęs su sumažėjusiu Vidurinių Rytų NPM importu.

Europos Komisijos duomenimis, šių metų rugsėjo mėn., palyginti su rugpjūčio mėn., padidėjo ES vidutinės kai kurių pieno gaminių pardavimo kainos: sviesto – 1,83 proc. (iki 3,47 EUR/kg), LPM – 2,38 proc. (iki 2,15 EUR/kg), Gouda sūrių – 1,29 proc. (iki 3,16 EUR/kg). Nagrinėjamu laikotarpiu 0,84 proc. (iki 2,73 EUR/kg) sumažėjo vidutinė NPM kaina, o vidutinė išrūgų miltelių kaina išliko nepakitusi ir siekė 0,72 EUR/kg.

Šaltiniai: FAO, EK

2020 m. rugsėjo mėn. pasaulinėje rinkoje padidėjo kai kurių pieno gaminių kainos