Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2020 m. 47 savaitę (11 16–22) kviečiai buvo superkami vidutiniškai po 187,68 EUR/t – 1,98 proc. didesne kaina, palyginti su prieš savaitę (46 savaitę (11 09–15) buvusia kaina, bei 12,67 proc. didesne kaina negu prieš metus (2019 m. 47 savaitę (11 18–24). Analizuojamu laikotarpiu pašariniai miežiai (II klasės) buvo superkami vidutiniškai po 156,5 EUR/t – 1,22 proc. mažesne kaina negu prieš savaitę, bet 2,06 proc. brangiau negu prieš metus. Kvietrugiai buvo superkami vidutiniškai po 150,38 EUR/t – 1,47 proc. mažesne kaina, palyginti su prieš savaitę buvusia kaina, bet 2,37 proc. didesne kaina negu prieš metus atitinkamu laikotarpiu. Rugių vidutinė supirkimo kaina šių metų 47 savaitę sudarė 126,85 EUR/t – ir tai buvo 3,51 proc. mažesnė kaina negu prieš savaitę, bet panaši į prieš metus buvusią kainą.

Rapsų vidutinė supirkimo kaina 47 savaitę sudarė 381,43 EUR/t – išliko panaši kaip ir 46 savaitę bei buvo 2,41 proc. didesnė negu prieš metus tuo pačiu laikotarpiu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuvoje šių metų lapkričio mėnesio antroje pusėje kviečių vidutinė supirkimo kaina toliau didėjo