2020 m. 45–48 sav. (2020 m. lapkričio 2–29 d.)

*lyginant 2020 m. 48 savaitę su 47 savaite

**lyginant 2020 m. 48 savaitę su 2019 m. 48 savaite

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Šviežių supakuotų kiaušinių pardavimo vidutinės didmeninės kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 vnt. (be PVM) 2020 m. 45–48 sav.