2020 m. spalio mėn., palyginti su šių metų rugsėjo mėn., sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius padidėjo 1,27 proc, o palyginti su 2019 m. spalio mėn, – 67,45 proc. Paskerstų supirktų, savų užaugintų ir atliekant skerdimo paslaugą galvijų vidutinis skerdenų svoris šių metų spalio mėn. sudarė 292,51 kg ir buvo 4,89 proc. didesnis nei praėjusių metų spalio mėn. 2020 m. spalio mėn. paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius sudarė 4,06 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje.

Šių metų sausio–spalio mėn. vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina, palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 6,05 proc. ir sudarė 124,05 EUR/100 kg (be PVM). Analizuojamu laikotarpiu vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina buvo 10,80 proc. didesnė nei įprastinių galvijų. Vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo pagal skerdenas kaina 2020 m.  sausio–spalio mėn., palyginti su 2019 m. sausio–spalio mėn., sumažėjo 2,55 proc. ir sudarė 257,00 EUR/100 kg (be PVM). Tai 17,11 proc. didesnė supirkimo pagal skerdenas kaina nei įprastinių galvijų.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2020 m. spalio mėn. padidėjo