Ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kiekis 2020 m. spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., padidėjo 3,02 proc., o palyginti su 2019 m. spalio mėn., – 19,40 proc. Šių metų spalio mėn. iš Lietuvos pieno gamintojų buvo supirkta 3,405 tūkst. t ekologiško pieno. Jis sudarė 2,93 proc. viso supirkto žalio natūralaus riebumo pieno Lietuvoje. Vidutinis supirkto ekologiško žalio pieno riebumas siekė 4,30 proc., o vidutinis baltymingumas – 3,49 proc. Ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu buvo 20,88 proc. didesnė nei įprastinio pieno. Šių metų spalio mėn., palyginti su rugsėjo mėn., ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kaina padidėjo 8,62 proc., o palyginti su 2019 m. spalio mėn., – 0,61 proc. Šių metų spalio mėn. sertifikuotos įmonės didesnį ekologiško žalio pieno kiekį įsivežė iš kitų ES šalių negu jo išvežė iš Lietuvos. Ekologišką pieną analizuojamu laikotarpiu pirko 7 sertifikuotos ekologiško pieno supirkimo ir perdirbimo įmonės.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiško žalio natūralaus riebumo pieno supirkimo kiekis ir kaina 2020 m. spalio mėn. padidėjo