2020 m. 46–49 sav. (2020 m. lapkričio 9–gruodžio 6 d.)

*lyginant 2020 m. 49 savaitę su 48 savaite

**lyginant 2020 m. 49 savaitę su 2019 m. 49 savaite

● konfidencialūs duomenys

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Viščiukų broilerių skerdenų ir gabalų pardavimo vidutinės didmeninės (gamintojų) kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2020 m. 46–49 sav.