Analizuojamu laikotarpiu ES kiaulienos eksportas, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, padidėjo 12,9 proc. ir sudarė 4,525 mln. t. 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. pagrindine ES kiaulienos eksporto šalimi išliko Kinija, į kurią ES kiaulienos eksportas sudarė apie 53,7 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio ir, palyginti su 2019 m. sausio–rugsėjo mėn., į ją ES šalys eksportavo 64,9 proc. daugiau kiaulienos (iš viso 2,430 mln. t). Į Jungtinę Karalystę (į kurią ES kiaulienos eksportas sudarė apie 13,8 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio) 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. ES kiaulienos eksportas sumažėjo apie 17,9 proc. (iki 623,990 tūkst. t). Kitos šalys, į kurias analizuojamu laikotarpiu ES šalys daugiausia eksportavo kiaulienos buvo Japonija, Honkongas, Pietų Korėja ir Filipinai, atitinkamai 6,1 proc., 3,7 proc., 3,3 proc. ir 2,3 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio.

2020 m. sausio–rugsėjo mėn., palyginti su 2019 m. sausio–rugsėjo mėn., kiaulienos importas į ES šalis sumažėjo 11,0 proc. ir sudarė 146,936 tūkst. t. Didžiausia kiaulienos tiekėja analizuojamu laikotarpiu buvo Jungtinė Karalystė – 118,040 tūkst. t (80,3 proc. viso ES kiaulienos importo kiekio) ir, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu, jos eksportas į ES šalis sumažėjo 15,2 proc. 2020 m. sausio–rugsėjo mėn. kiaulienos importas į ES šalis mažėjo iš šių šalių: Čilės – 27,1 proc., Tailando – 14,7 proc., Kanados – 9,3 proc. ir Albanijos –7,8  proc.

Šaltinis: EK

2020 m. sausio–rugsėjo mėn. padidėjo kiaulienos eksportas iš ES šalių, o importas – sumažėjo