Analizuojamu laikotarpiu Lietuvos įmonėse buvo paskersta 8,471 tūkst. avių – apie 29,80 proc. daugiau, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu. Iš to skaičiaus 86,33 proc. avių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos grąžintinais pagrindais. Šiuo laikotarpiu avių (vyresnių kaip 12 mėn.) skerdimai išaugo 55,88 proc. (iki 6,698 tūkst. vnt.), tačiau ėriukų (iki 12 mėn. amžiaus) skerdimai sumažėjo 20,46 proc. (iki 1,773 tūkst. vnt.). 2020 m. sausio–spalio mėn. avienos skerdenų gamyba, palyginti su 2019 m. analogišku laikotarpiu, padidėjo 25,72 proc. ir sudarė 155,715 t.

Analizuojamu laikotarpiu vidutinė supirktų avių kaina sudarė 474,88 EUR/100 kg (skerdenų svorio) ir 161,84 EUR/100 kg (gyvojo svorio), tai atitinkamai 9,02 proc. ir 14,01 proc. didesnės kainos nei 2019 m. sausio–spalio mėn.

Per šių metų dešimt mėnesių Lietuvos skerdyklose buvo paskerstos 33 ožkos – tai 13,16 proc. mažiau, palyginti su 2019 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

2020 m. sausio–spalio mėn. Lietuvos įmonėse padidėjo avių skerdimų skaičius