2020 m. 47–50 sav. (2020 m. lapkričio 16–gruodžio 13 d.)

*lyginant 2020 m. 50 savaitę su 49 savaite

**lyginant 2020 m. 50 savaitę su 2019 m. 50 savaite

● konfidencialūs duomenys

Pastaba: vidutinės kainos skaičiuojamos svertiniu būdu

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Viščiukų broilerių skerdenų ir gabalų pardavimo vidutinės didmeninės (gamintojų) kainos Lietuvos įmonėse EUR/100 kg (be PVM) 2020 m. 47–50 sav.