Šių metų lapkričio mėn. Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės ir ūkiai iš augintojų supirko 23,57 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių kviečiai sudarė 57,87 proc., avižos – 22,05 proc., grikiai – 8,58 proc., žirniai – 3,45 proc., kvietrugiai – 3,07 proc., rugiai – 1,78 proc., pupos – 1,55 proc., kukurūzai – 0,97 proc., miežiai – 0,25 proc. Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2020 m. lapkričio mėn., palyginti su 2019 m. atitinkamu laikotarpiu, buvo didesnis 51,80 proc. Ekologiški grūdai sudarė 5,19 proc. visų supirktų iš Lietuvos augintojų grūdų. Ekologiškų grikių supirkimo kaina Lietuvoje analizuojamu laikotarpiu buvo 6,87 proc. didesnė nei įprastinių grikių, kviečių – 11,75 proc., rugių – 18,13 proc., kukurūzų – 36,44 proc., avižų – 39,26 proc., pupų – 48,31 proc., miežių – 54,53 proc., žirnių – 58,22 proc., o rapsų – daugiau nei du kartus.

Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2020 m. lapkričio mėn., palyginti su praėjusių metų lapkričio mėn., padidėjo 13,61 proc. ir sudarė 27,86 tūkst. t. Daugiausia buvo eksportuota ekologiškų kviečių, kurie sudarė 53,90 proc. ekologiškų grūdų eksporto. Ekologiškos avižos sudarė 17,07 proc. ekologiškų grūdų eksporto, žirniai – 12,37 proc., pupos – 6,42 proc., kvietrugiai – 4,44 proc., grikiai – 4,06 proc., rugiai – 1,11 proc., lubinai – 0,36 proc., miežiai – 0,26 proc. Ekologiškų grūdų importas šių metų lapkričio mėn., palyginti su 2019 m. lapkričio mėn., padidėjo 45,79 proc. ir sudarė 5,03 tūkst. t.

Analizuojamu laikotarpiu buvo perdirbta tik 1 038,39 t ekologiškų grūdų. 2020 m. lapkričio mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 85,06 tūkst. t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2020 m. lapkričio mėn. didėjo