Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2020 m. IV ketvirtį, palyginti su 2019 m. IV ketvirčiu, padidėjo 36,38 proc. Praėjusių metų IV ketvirtį Lietuvos sertifikuotos ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonės iš augintojų supirko 61,004 tūkst. t ekologiškų grūdų, iš kurių kviečiai sudarė 50,91 proc., avižos – 25,90 proc., grikiai – 7,06 proc., žirniai – 5,50 proc., pupos – 4,42 proc., kvietrugiai – 3,01 proc., rugiai – 1,76 proc., kukurūzai – 0,38 proc. Ekologiški grūdai sudarė 4,28 proc. visų supirktų 2020 m. IV ketvirtį grūdų Lietuvoje. Praėjusių metų IV ketvirtį, palyginti su 2019 m. IV ketvirčiu, ekologiškų kukurūzų supirkimo kaina sumažėjo 17,42 proc., avižų – 12,10 proc., žirnių – 8,77 proc., pupų – 6,39 proc., kviečių – 5,67 proc., o ekologiškų kvietrugių padidėjo 3,08 proc., rugių – 7,64 proc., miežių – 8,69 proc., rapsų – 10,59 proc., lubinų – 32,31 proc., grikių – 74,29 proc. Ekologiškų kvietrugių supirkimo kaina Lietuvoje 2019 m. IV ketvirtį buvo 2,10 proc. didesnė nei įprastinių kvietrugių, grikių – 12,56 proc., kviečių – 15,72 proc., rugių – 21,32 proc., miežių – 34,15 proc., kukurūzų – 36,51 proc., pupų – 43,37 proc., žirnių – 49,59 proc., avižų – 50,85 proc., o rapsų daugiau nei du kartus.
Ekologiškų grūdų eksportas iš Lietuvos 2020 m. IV ketvirtį, palyginti 2019 m. IV ketvirčiu, padidėjo 5,73 proc. ir sudarė 79,396 tūkst. t. Ekologiški kviečiai analizuojamu laikotarpiu sudarė 54,46 proc. ekologiškų grūdų eksporto, avižos – 17,31 proc., žirniai – 9,63 proc., pupos – 9,06 proc., grikiai – 3,60 proc., kvietrugiai – 2,30 proc., miežiai – 2,08 proc., rugiai – 1,00 proc.
Ekologiškų grūdų importas praėjusių metų IV ketvirtį, palyginti su 2019 m. IV ketvirčiu, sumažėjo 13,91 proc. ir sudarė 9,60 tūkst. t. Daugiausia į Lietuvą importuota ekologiškų kviečių, žirnių ir grikių.
Analizuojamu laikotarpiu ekologiškų grūdų perdirbimas sudarė tik 2 724,68 t. Ekologiškų ruginių ir kvietinių miltų gamyba 2020 m. IV ketvirtį, palyginti su 2019 m. IV ketvirčiu, padidėjo 26,44 proc., o ekologiškų kruopų – sumažėjo 15,00 proc. Daugiausia buvo pagaminta ekologiškų grikių kruopų. Analizuojamu laikotarpiu 96,93 proc. ekologiškų kruopų buvo eksportuotos.
2020 m. gruodžio mėn. pabaigoje ekologiškų grūdų atsargos sertifikuotose ekologiškų grūdų prekybos ir perdirbimo įmonėse Lietuvoje sudarė 73,749 tūkst. t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškų grūdų supirkimas iš Lietuvos augintojų 2020 m. IV ketvirtį padidėjo