Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2020 m. IV ketvirtį, palyginti su 2019 m. IV ketvirčiu, padidėjo 58,73 proc. Praėjusių metų IV ketvirtį sertifikuotose įmonėse ir ūkiuose buvo paskersta 1 719 ekologiškai užauginti galvijai ir pagaminta 509,56 t galvijienos skerdenų. Paskerstų ekologiškai užaugintų galvijų skaičius 2020 m. IV ketvirtį sudarė tik 4,38 proc. visų paskerstų galvijų Lietuvoje. Vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina praėjusių metų IV ketvirtį, palyginti su 2019 m. IV ketvirčiu, sumažėjo 4,83 proc. ir sudarė 123,18 EUR/100 kg (be PVM). Analizuojamu laikotarpiu vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo gyvojo svorio kaina buvo 17,33 proc. didesnė nei įprastinių galvijų. Paskerstų supirktų ir savų užaugintų galvijų vidutinis skerdenos svoris 2020 m. IV ketvirtį sudarė 296,43 kg. Analizuojamą laikotarpį, palyginti su 2019 m. IV ketvirčiu, vidutinė ekologiškai užaugintų galvijų supirkimo pagal skerdenas kaina padidėjo 2,73 proc. ir sudarė 249,47 EUR/100 kg (be PVM). Tai 17,73 proc. didesnė supirkimo pagal skerdenas kaina nei įprastinių galvijų.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškai užaugintų galvijų skerdimų skaičius Lietuvoje 2020 m. IV ketvirtį padidėjo