Kombinuotųjų pašarų ir premiksų gamyba Lietuvoje 2020 m. sudarė 1061,58 tūkst. t
ir, palyginti su 2019 m., padidėjo 6,4 proc. arba 64,32 tūkst. t.

Kombinuotųjų pašarų kiaulėms gamyba 2020 m., palyginti su 2019 m., padidėjo 5,1 proc. (10,51 tūkst. t), o bendri pardavimai (vidaus, ES ir trečiųjų šalių rinkose)  ir pardavimai vidaus rinkoje padidėjo atitinkamai 32,2 (11,70 tūkst. t) ir 32,5 proc. (11,99 tūkst. t). Mišinių galvijams gamyba 2020 m., palyginti su 2019 m., padidėjo 3,4 proc. (9,93 tūkst. t), o bendri pardavimai  ir pardavimai  vidaus rinkoje atitinkamai 4,0 proc. (6,71 tūkst. t) ir 3,9 proc. (1,71 tūkst. t). Lesalų gamyba analizuojamu laikotarpiu padidėjo 3,9 proc. (12,82 tūkst. t), o bendri pardavimai – 4,0 proc. (6,71 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu,  premiksų gamyba nežymiai sumažėjo – 1,2 proc. (0,72 tūkst. t), tačiau pardavimai vidaus rinkoje padidėjo 16,8 proc. (0,49 tūkst.  t), o bendri pardavimai – 14,2 proc. (0,67 tūkst. t). Analizuojamu laikotarpiu kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių (KN 10.91.10.39.00) gamyba padidėjo – 22,3 proc. (12,99 tūkst. t), o šunų ėdalo – 12,6 proc. (2,05 tūkst. t). Kačių ėdalo gamyba pernai metais, lyginant su 2019, didėjo 18,4 proc. (16,07 tūkst. t).

Daugiausiai užsienio (ES ir trečiųjų šalių) rinkose 2020 m. buvo parduota kačių ėdalo -97,3 proc. (100,42 tūkst. t) nuo viso pagaminto kiekio ir pašarų galvijams – 43,2 proc. (129,68 tūkst. t), kiek mažiau premiksų – 34,9 proc. (2,04 tūkst. t), mažiausiai – lesalų paukščiams – 3,2 proc. (10,97 tūkst. t) ir mišinių kiaulėms  – 0,4 proc. (0,79 tūkst. t).

2020 m. kombinuotųjų pašarų struktūroje lesalai paukščiams sudarė 32,5 proc. (344,91 tūkst. t), o  mišiniai kiaulėms – 20,5 proc. (217,79 tūkst. t). Mišiniai galvijams pernai metų kombinuotųjų pašarų gamybos struktūroje sudarė 28,3 proc. (299,94 tūkst. t), kačių ėdalas ir kiti, niekur nepriskirti mišiniai (KN 10.91.10.39.00), atitinkamai 9,7 proc. (103,22  tūkst. t) ir 6,7 proc. (71,26 tūkst. t), šunų ėdalas – 1,7 proc. (18,34 tūkst. t), premiksai – 0,5 proc. (5,74 tūkst. t).

2020 m. kombinuotųjų pašarų ir premiksų iš viso buvo parduota 712,76 tūkst. t, iš to skaičiaus 63,2 proc. (450,81 tūkst. t) sudarė pardavimai vidaus rinkoje, 32,6 proc. (232,30 tūkst. t) ES rinkoje ir 4,2 proc. (29,66 tūkst. t) trečiųjų šalių rinkose. Palyginti su 2019 m., kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai vidaus rinkoje nežymiai sumažėjo – 1,9 proc. (8,61 tūkst. t), o eksportas į trečiąsias šalis sumažėjo 58,2 proc. (41,34 tūkst. t), tačiau eksportas į ES šalis padidėjo 41,1 proc. (67,63 tūkst. t). Bendrai kombinuotųjų pašarų ir premiksų prekyba 2020 m., palyginti su 2019 m., padidėjo 2,5 proc. (17,68 tūkst. t).

                    Pagal ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis parengė Nijolė Maršalkienė, tel. (8-37) 397 075

Kombinuotųjų pašarų ir premiksų gamyba Lietuvoje 2020 m.