Lietuvoje 2021 m. sausio mėn. kiaulių E klasės supirkimo vidutinė kaina sudarė 122,22 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 35,09 proc. žemesnė nei 2020 m. sausio mėn. Kiaulių vidutinė E klasės supirkimo kaina ES rinkoje tuo pačiu laikotarpiu sudarė 127,90 EUR/100 kg skerdenų ir buvo 31,18 proc. žemesnė nei 2020 m. atitinkamu laikotarpiu. Kiaulių E klasės supirkimo kaina 2021 m. sausio mėn., palyginti su 2020 m. sausio mėn., didėjo tik Švedijoje – 9,30 proc. (iki 198,36 EUR/100 kg), o kitose ES šalyse – mažėjo. Labiausiai analizuojamu laikotarpiu kiaulių kaina sumažėjo Rumunijoje – 42,00 proc. (iki 122,00 EUR/100 kg skerdenų). Lenkijoje kiaulių E klasės supirkimo kaina sumažėjo 38,29 proc. (iki 113,06 EUR/100 kg skerdenų) ir buvo 7,49 proc. žemesnė nei Lietuvoje, Estijoje – 20,15 proc. (iki 138,50 EUR/100 kg skerdenų), tačiau 13,32 proc. buvo aukštesnė nei Lietuvoje, Latvijoje – 38,22 proc. (iki 124,23 EUR/100 kg) ir buvo 1,80 proc. aukštesnė nei Lietuvoje. Vokietijoje ir Ispanijoje, kurios yra didžiausios kiaulių augintojos ES, kiaulių supirkimo kainos 2021 m. sausio mėn., palyginti su 2020 m. sausio mėn., atitinkamai sumažėjo 35,33 proc. (iki 124,23 EUR/100 kg skerdenų) ir 24,48 proc. (iki 135,26 EUR/kg skerdenų).

Šaltinis: EK

2021 m. sausio mėn. kiaulių reprezentacinė E klasės vidutinė skerdenų supirkimo kaina Lietuvoje buvo 4,44 proc. žemesnė už vidutinę ES kainą