2020 m. ES kiaulienos eksportas, palyginti su 2019 m., padidėjo 12,9 proc. ir sudarė 6,310 mln. t. Analizuojamu laikotarpiu pagrindine ES kiaulienos eksporto šalimi išliko Kinija, į kurią ES kiaulienos eksportas sudarė apie 53 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio ir, palyginti su 2019 m., į ją ES šalys eksportavo 45,2 proc. daugiau kiaulienos (iš viso 3,347 mln. t). Į Jungtinę Karalystę (į kurią ES kiaulienos eksportas sudarė apie 14 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio) 2020 m. ES kiaulienos eksportas sumažėjo apie 13,4 proc. (iki 881,032 tūkst. t). Kitos šalys, į kurias 2020 m. ES šalys daugiausia eksportavo kiaulienos, buvo Japonija – 5,7 proc., Honkongas – 4,5 proc., Pietų Korėja – 3,1 proc. ir Filipinai – 2,4 proc. viso ES kiaulienos eksporto kiekio.
2020 m., palyginti su 2019 m., kiaulienos importas į ES šalis sumažėjo 5,6 proc. ir sudarė 208,694 tūkst. t. Didžiausia kiaulienos tiekėja analizuojamu laikotarpiu buvo Jungtinė Karalystė –170,382 tūkst. t (81,6 proc. nuo ES kiaulienos importo kiekio) ir, palyginti su 2019 m., jos eksportas į ES sumažėjo 7,6 proc. Analizuojamu laikotarpiu kiaulienos importas į ES šalis padidėjo iš Šveicarijos – 3,2 proc., iki 19,296 tūkst. t (tai 9,2 proc. ES kiaulienos importo kiekio).

Šaltinis: EK

2020 m. padidėjo ES šalių kiaulienos eksportas, o importas sumažėjo