2020 m. Vokietija eksportavo 2,742 mln. t kiaulienos – 5,58 proc. mažiau nei 2019 m. ir 4,06 proc. mažiau nei 2018 m. Iš to skaičiaus 2020 m. į kitas ES šalis buvo eksportuota 1,879 mln. t kiaulienos ir tai 0,53 proc. mažiau nei 2019 m., o į trečiąsias šalis – 863 tūkst. t – 14,97 proc. mažiau. Pagrindinė šio staigaus nuosmukio priežastis buvo afrikinio kiaulių maro protrūkis 2020 m. rugsėjo viduryje, kuris sumažino Vokietijos kiaulienos eksportą į trečiąsias šalis. 2020 m. kiaulienos eksportas iš Vokietijos į Kiniją sumažėjo 16 proc. (iki 507 tūkst. t). Taip pat Vokietija kiaulienos eksportą sumažino į Lenkiją – 3 proc. (iki 161 tūkst. t), Daniją – 7 proc. (iki 117 tūkst. t), Italiją – 4 proc. (iki 326 tūkst. t).

Šaltinis: AMI

2020 m. sumažėjo Vokietijos kiaulienos eksportas