Lietuvos grūdų supirkimo įmonėse 2021 m. 13 savaitę (03 29–04 04) rapsai buvo superkami vidutiniškai po 489,84 EUR/t – kaina buvo net 22,18 proc. didesnė negu prieš savaitę (12 savaitę (03 22–28) ir 25,62 proc. didesnė negu prieš metus (2020 m. 13 savaitę (03 23–29). Kvietrugių vidutinė supirkimo kaina 13 savaitę, palyginti su kovo pabaigoje buvusia kaina, padidėjo 5,12 proc. (iki 174,11 EUR/t) bei buvo 15,59 proc. didesnė negu prieš metus tuo pačiu laikotarpiu. Pašariniai miežiai (II klasės) buvo superkami vidutiniškai po 167,81 EUR/t – 2,13 proc. mažesne kaina, palyginti su prieš savaitę buvusia kaina, bet 2,44 proc. brangiau negu prieš metus atitinkamu laikotarpiu. Kviečių vidutinė supirkimo kaina 2021 m. 13 savaitę, palyginti su 12 savaite, išliko panaši ir sudarė 206,07 EUR/t, bet buvo 10,65 proc. didesnė negu praėjusiais metais tuo pačiu metu.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuvoje 2021 m. kovo pabaigoje – balandžio pradžioje labiausiai padidėjo rapsų supirkimo kaina