Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2021 m. 20 savaitę (05 17–23) kviečius supirko vidutiniškai po 217,84 EUR/t. Palyginti su kaina, buvusia prieš savaitę (19 savaitę (05 10–16), ji padidėjo 7,13 proc. bei buvo 11,75 proc. didesnė negu prieš metus (2020 m. 20 savaitę (05 11–17). Analizuojamu laikotarpiu rapsai buvo superkami vidutiniškai po 513,42 EUR/t – 14,41 proc. didesne kaina negu prieš savaitę ir net 38,18 proc. brangiau negu prieš metus.

Pašariniai miežiai (II klasės) buvo superkami vidutiniškai po 176,12 EUR/t – panašia kaina kaip ir prieš savaitę, bet 8,88 proc. didesne negu prieš metus atitinkamu laikotarpiu. Kvietrugių vidutinė supirkimo kaina gegužės mėnesio antroje pusėje, palyginti su kaina, buvusia prieš savaitę, buvo mažesnė 7,31 proc., bet 3,74 proc. didesnė negu prieš metus ir sudarė 159,96 EUR/t.

Šaltinis: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Lietuvoje šių metų gegužės antroje pusėje kviečių ir rapsų supirkimo kainos padidėjo