JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) 2021 m. gegužės mėn. prognozės duomenimis, 2021–2022 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su 2020 –2021 m. derliaus prognoze, padidinta 12,88 mln. t ir turėtų sudaryti 788,98 mln. t. Tikimasi, kad didesnis kviečių derlius Argentinoje, ES, Jungtinėje Karalystėje, Maroke, Ukrainoje ir JAV daugiau nei kompensuos Australijos ir Kanados kviečių derliaus sumažėjimą. Rusijoje kviečių derlius turėtų sudaryti 85,0 mln. t ir būtų panašus į praėjusių metų rekordinį derlių dėl padidėjusio žieminių kviečių ploto.
Pasaulinė kviečių sunaudojimo 2021–2022 m. prognozė, palyginti su 2020 –2021 m., padidinta 7,81 mln. t (iki 788,68 mln. t). Prognozuojamas didesnis sunaudojimas dėl didesnio kviečių sunaudojimo maistui ir pramonei. Prognozuojama, kad kviečių sunaudojimas pašarams turėtų būti mažesnis už kviečių sunaudojimo padidėjimą pramonėje, nes didesnį sunaudojimą pramonėje (ES, Jungtinėje Karalystėje, Rusijoje ir JAV) iš dalies turėtų kompensuoti sumažėjęs pašarų sunaudojimas Kinijoje, Kanadoje ir Australijoje.
Analizuojamu laikotarpiu kviečių eksportas pasaulyje turėtų padidėti 2,77 mln. t ir sudaryti 202,42 mln. t. Prognozuojama, kad Rusija 2021–2022 m. gali būti viena iš didžiausių kviečių eksportuotojų. Iš minėtos šalies kviečių eksportas 2021–2022 m. gali sudaryti 40,0 mln. t. Iš Argentinos, ES ir Ukrainos kviečių eksportas taip pat turėtų būti didesnis negu 2020 –2021 m., o iš Australijos, Kanados ir JAV – gali būti mažesnis.
Kviečių importas 2021–2022 m. pasaulyje gali sudaryti 199,04 mln. t ir tai būtų 5,99 mln. t daugiau nei 2020 –2021 m. Prognozuojama, kad Kinijoje kviečių importo apimtys gali būti šiek tiek mažesnės ir sudaryti 10,0 mln. t, tačiau ir toliau išliktų didelės, o atsargos ir toliau mažėtų, nepaisant didesnio derliaus. Numatoma, kad kviečių importas gali didėti pirmiausia dėl padidėjusios paklausos iš Alžyro, Indonezijos, ES ir Vidurinių Rytų regiono. Prognozuojama, kad kviečių importas į Pakistaną ir Maroką taip pat turėtų būti mažesnis.
Naujausiais USDA duomenimis, 2021–2022 m. kviečių atsargos pasaulyje, palyginti su 2020 –2021 m., turėtų būti labai panašios ir sudaryti 294,96 mln. t, iš jų net 48 proc. kviečių atsargų pasaulyje turėtų sudaryti Kinijoje esančios kviečių atsargos.
2021 m. gegužės mėn. USDA prognozės duomenimis, 2021–2022 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgų, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derliaus prognozė, palyginti su 2020–2021 m. prognoze, padidinta 58,49 mln. t ir turėtų sudaryti 1 495,94 mln. t. Prognozuojama, kad kukurūzų derlius pasaulyje gali būti rekordinis. Labiausiai kukurūzų derlius turėtų padidėti JAV, Brazilijoje, Kinijoje, Ukrainoje ir Argentinoje.
Pasaulinė kitų grūdų sunaudojimo prognozė 2021–2022 m., palyginti su 2020–2021 m., pa-didinta 31,84 mln. t ir turėtų sudaryti 1 489,35 mln. t. Tikimasi, kad kukurūzų sunaudojimas pasaulyje gali padidėti 3 proc. Bendra 2021–2022 m. kitų grūdų eksporto prognozė analizuojamu laikotarpiu padidinta 13,24 mln. t (iki 245,73 mln. t), o importo – 8,31 mln. t (iki 236,47 mln. t). Prognozuojama, kad pasaulinis kukurūzų importas pasaulyje gali padidėti 3 proc. Daugiausia kukurūzų importo apimtys 2021–2022 m. turėtų padidėti ES, Turkijoje, Irane, Japonijoje ir Meksikoje. Kinijoje 2021–2022 m. bendras grūdų importas gali sudaryti 46,3 mln. t, tai būtų 3,1 mln. t daugiau nei 2020–2021 m. Prognozuojama, kad kukurūzų importas tarp kitų grūdų gali sudaryti 26,0 mln. t, miežių – 10,0 mln. t, sorgų – 10,0 mln. t.
Kitų grūdų atsargos 2021–2022 derliaus metų pabaigoje, palyginti su 2020–2021 m. prognozuojamomis atsargomis, turėtų būti 6,59 mln. t didesnės ir gali sudaryti 320,87 mln. t. Iš jų kukurūzų atsargų prognozė padidinta 3 proc.

Šaltinis: USDA

USDA 2021–2022 m. prognozuoja didesnį kviečių ir kitų grūdų derlių pasaulyje