Lietuvoje vidutinė supirktų ir suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę galvijų kaina nuo šių metų pradžios vis didėja: vasario mėn., palyginti su sausio mėn., ji buvo 0,92 proc. didesnė, kovo mėn. atitinkamai 2,56 proc., balandžio mėn. – 1,41 proc. ir gegužės mėn., palyginti su balandžio mėn. – 0,13 proc. ir sudarė 256,19 EUR/100 kg skerdenų. Šių metų (sausio 1–gegužės 31 d.) bendra vidutinė supirktų ir suklasifikuotų pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę galvijų kaina sudarė 251,47 EUR/100 kg skerdenų svorio ir, palyginti su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu, buvo 3,78 proc. aukštesnė. Kainų augimas pastebimas ir kaimyninėse valstybėse: Latvijoje galvijų supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu padidėjo 6,85 proc., Lenkijoje 9,07 proc., o bendra vidutinė ES galvijų supirkimo kaina – 5,51 proc. ir sudarė 345,35 EUR/100 kg skerdenų.

Lietuvoje per penkis šių metų mėnesius iš viso buvo paskersta ir suklasifikuota pagal SEUROP skerdenų klasifikavimo skalę 51,985 tūkst. galvijų – 0,71 proc. daugiau nei 2020 m. tuo pačiu laiko-tarpiu. Analizuojamu laikotarpiu E raumeningumo klasės skerdenos sudarė 0,08 proc. (palyginimui 2020 m. 0,08 proc.), U – 4,35 proc. (3,65 proc.), R – 15,08 proc. (14,47 proc.), O – 47,90 proc. (46,37 proc.) ir P – 32,59 proc. (35,44 proc.). Vidutinis 2021 m. paskersto ir suklasifikuoto galvijo skerdenos svoris sudarė 303,96 kg – ir buvo 2,55 proc. didesnis nei 2020 m.

Galvijų skerdimo duomenys Lietuvoje

Šaltiniai: ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS), EK

Naudojant ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS) duomenis, būtina nurodyti šaltinį.

2021 m. galvijų supirkimo kaina auga Lietuvoje ir daugumoje kitų ES šalių