2021 m. sausio – gegužės mėn. Lietuvoje buvo pagaminta 422,25 tūkst. t kombinuotųjų pašarų ir premiksų, o tai 0,6 proc. (2,59 tūkst. t) mažiau, lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu.

Per pirmuosius penkis šių metų mėn., lyginant su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, mišinių galvijams ir mišinių kiaulėms gamyba padidėjo atitinkamai 8,5 proc. (10,13 tūkst. t) ir 1,4 proc. (1,27 t). Analizuojamu laikotarpiu premiksų ir mišinių naminiams paukščiams gamyba sumažėjo atitinkamai 10,5 proc. (255 t) ir 15,8 proc. (22,18 tūkst.  t), o kačių ir šunų ėdalo padidėjo, atitinkamai 10,8 proc. (4,62 tūkst. t) ir13,3 proc. (988 t). Šių metų sausio – gegužės mėn., lyginant su 2020 m. tuo pačiu laikotarpiu., kitų, niekur kitur nepriskirtų mišinių (10.91.10.39.00) gamyba padidėjo 12,3 proc. (2,81 tūkst. t).

Šių metų sausio – gegužės mėn. buvo parduota 288,51 tūkst. t kombinuotųjų pašarų ir premiksų, iš to skaičiaus 61,3 proc. (176,89 tūkst. t) sudarė pardavimai vidaus rinkoje, 29,6 proc. (85,51 tūkst. t) – eksportas į ES šalis ir 9,0 proc. (26,11 tūkst. t) – eksportas į trečiąsias šalis. Lyginant šių metų sausio – gegužės mėn. su praėjusių metų tuo pačiu laikotarpiu, kombinuotųjų pašarų ir premiksų pardavimai sumažėjo 0,6 proc. (1,76 tūkst. t), pardavimai vidaus rinkoje – 3,2 proc. (5,84 tūkst. t), o eksportas į ES šalis – 15,6 proc. (15,76 tūkst. t), tačiau daugiau nei keturis kartus (1,98 tūkst. t) padidėjo eksportas į trečiąsias šalis. Tokius eksporto į ES ir trečiąsias šalis pasikeitimus iš dalies galėjo nulemti Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš ES. Nuo šių metų sausio 1 d. eksportas į JK įtraukiamas į trečiųjų šalių eksporto statistiką.

                                                                                                         Šaltinis:  ŽUIKVC (ŽŪMPRIS)

2021 m. sausio – gegužės mėn. Lietuvoje buvo pagaminta 422,25 tūkst. t kombinuotųjų pašarų