JAV Žemės ūkio departamento (toliau – USDA) 2021 m. birželio mėn. prognozės duomenimis, 2021–2022 m. kviečių derliaus prognozė pasaulyje, palyginti su gegužės mėn. derliaus prognoze, padidinta 5,46 mln. t ir turėtų sudaryti 794,44 mln. t. Kviečių derliaus prognozė padidinta ES, Rusijoje ir Ukrainoje. ES šalyse dėl palankių meteorologinių sąlygų kviečių derliaus prognozuojamas 3,5 mln. t didesnis ir turėtų sudaryti 137,5 mln. t. Daugiausia kviečių derlius turėtų padidėti Vokietijoje, Prancūzijoje ir Rumunijoje. Rusijoje kviečių derlius analizuojamu laikotarpiu turėtų padidėti 1 mln. t – iki rekordinio dydžio – 86 mln. t. Žieminių kviečių derlius Rusijoje turėtų padidėti dėl pavasarį buvusio pakankamo kritulių kiekio rytinėje Rusijoje, o vasarinių kviečių – padidėjus jų pasėlių plotams šalyje. Ukrainoje, esant palankioms meteorologinėms sąlygoms, tikimasi, kad kviečių derlius gali padidėti 0,5 mln. t ir taip pat pasiekti rekordą – 29,5 mln. t.

Pasaulinė kviečių sunaudojimo 2021–2022 m. prognozė padidinta 2,44 mln. t (iki 791,12 mln. t). Prognozė padidinta dėl didesnio pašarinių ir kitų kviečių sunaudojimo, ES ir Rusijoje padidėjus kviečių pasiūlai. Analizuojamu laikotarpiu kviečių eksportas pasaulyje turėtų padidėti 0,8 mln. t ir sudaryti 203,22  mln. t. Eksporto prognozė padidinta dėl didesnio kviečių eksporto iš Ukrainos ir Indijos. Kviečių importo prognozė pasaulyje padidinta 0,42 mln. t ir turėtų sudaryti 199,46 mln. t.

Naujausiais USDA duomenimis, 2020–2021 m. kviečių atsargos pasaulyje turėtų padidėti 1,84 mln. t (iki 296,80 mln. t). Kviečių atsargos Kinijoje sudaro 48 proc. visų pasaulyje esančių atsargų.

2021 m. birželio mėn. USDA prognozės duomenimis, 2021–2022 m. pasaulyje kitų grūdų (kukurūzų, sorgų, miežių, rugių, avižų, sorų ir grūdų mišinių) derliaus prognozė, palyginti su gegužės mėn. prognoze, padidinta 0,66 mln. t – iki 1 496,60 mln.  t. ES prognozuojamas didesnis miežių derlius. Daugiausia jis turėtų padidėti Vokietijoje ir Prancūzijoje, tačiau šį  padidėjimą iš dalies turėtų sumažinti laukiamas mažesnis miežių derlius Ispanijoje. Turkijoje taip pat prognozuojamas mažesnis miežių derlius. 2020–2021 m. Brazilijoje kukurūzų derlius laukiamas mažesnis dėl mažesnio antrojo derliaus kukurūzų derlingumo, atsižvelgiant į žemesnį nei įprastai kritulių kiekį Centrinėje-Vakarinėje ir Pietinėje dalyje gegužės mėnesį.

Pasaulinė kitų grūdų sunaudojimo prognozė 2021–2022 m., palyginti su prieš tai buvusia prognoze, padidinta 0,86 mln. t ir turėtų sudaryti 1 490,20 mln. t. Bendra 2021–2022 m. kitų grūdų eksporto prognozė analizuojamu laikotarpiu padidinta 0,65 mln. t (iki 246,38 mln. t), o importo – 0,57 mln. t (iki 237,04 mln. t). Pagrindinius 2020–2021 m. kitų grūdų prekybos pokyčius sudaro laukiamas didesnis miežių eksportas iš ES ir didesnis jų importas į Kiniją.

2020–2021 derliaus metų pabaigoje kitų grūdų atsargų prognozė sumažinta 2,66 mln. t ir turėtų sudaryti 318,21 mln. t. Iš jų kukurūzų atsargų prognozė sumažinta 2,89 mln. t (iki 289,41 mln. t). Daugiausia kukurūzų atsargos padidintos Pakistane ir Pietų Afrikoje, o jų padidėjimą iš dalies turėtų sumažinti Kanadoje numatomos mažesnės kukurūzų atsargos.

Šaltinis: USDA

USDA padidino 2021–2022 m. kviečių ir kitų grūdų derliaus prognozę pasaulyje