Ekologiškų bulvių supirkimas 2021 m. I ketvirtį, palyginti su 2020 m. IV ketvirčiu, sumažėjo 43,13 proc., svogūnų – 30,30 proc., o burokėlių – padidėjo 41,57 proc., morkų – 64,64 proc., baltagūžių kopūstų – 87,49 proc. Analizuojamu laikotarpiu ekologiškų bulvių kaina sumažėjo 12,50 proc., baltagūžių kopūstų – 6,78 proc., burokėlių – 25,49 proc., morkų – 20,34 proc, o svogūnų padidėjo 22,06 proc. 2021 m. I ketvirtį ekologiškų bulvių supirkimo šviežiam vartojimui kaina sudarė 0,42 EUR/kg, baltagūžių kopūstų – 0,55 EUR/kg, burokėlių – 0,38 EUR/kg, morkų – 0,47 EUR/kg, svogūnų – 0,83 EUR/kg. Ekologiškų burokėlių ir morkų supirkimo šviežiam vartojimui kaina šių metų I ketvirtį buvo du kartus didesnė nei įprastinių, bulvių ir baltagūžių kopūstų – daugiau nei tris kartus, o svogūnų – daugiau nei keturis kartus.

Šaltinis ŽŪIKVC (LŽŪMPRIS)

Ekologiškų bulvių ir daržovių supirkimo šviežiam vartojimui kainos 2021 m. I ketvirtį sumažėjo