Lietuvos grūdų supirkimo įmonės 2021 m. birželio pabaigoje – liepos pradžioje (26 savaitę (06 28–07 04) kviečius supirko vidutiniškai po 218,40  EUR/t – 3,54 proc. didesne kaina negu prieš savaitę bei 22,57 proc. brangiau negu 2020 m. 26 savaitę (06 22–28). Kvietrugių supirkimo kaina analizuojamu laikotarpiu sumažėjo 10,38 proc. (iki 160,02 EUR/t), o pašarinių miežių (II klasės) – išliko beveik nepakitusi ir sudarė 189,57 EUR/t. Palyginti su 2020 m. tuo pačiu metu buvusiomis grūdų supirkimo kainomis, kvietrugiai pabrango 1,87 proc., o pašariniai miežiai –13,27 proc.

Šaltinis: ŽŪIKVC (ŽŪMPRIS)

Lietuvoje 2021 m. birželio pabaigoje – liepos pradžioje kviečių supirkimo kaina padidėjo, o kvietrugių – sumažėjo